Oferta

Utrzymanie czystości w budynkach mieszkalnych

 • zamiatanie klatek schodowych,
 • utrzymanie w czystości powierzchni szklanych (szyb i gablot ogłoszeniowych w pomieszczeniach ogólnodostępnych),
 • mycie okien, lamperii, grzejników, balustrad i parapetów,
 • mycie lamp,
 • sprzątanie garaży podziemnych, suszarni,
 • sprzątanie piwnic
 • dbanie o sprawne działanie wszystkich urządzeń na klatce schodowej.

– sprzątanie wspólnoty mieszkaniowe

– mycie klatek schodowych


Pielęgnacja zieleni

 • utrzymanie trawnika (areacja, wertykulacja, nawożenie, odchwaszczanie, podkaszanie, grabienie, dosiewki),
 • koszenie traw
 • pielęgnacja kwietników,
 • podlewanie roślin.
 • nawożenie roślin i krzewów,
 • sadzenie drzew i krzewów wraz z dostawą materiału nasadzeniowego,
 • zabezpieczanie roślin przed zimą.
 • utrzymanie zieleni osiedla

– cięcia pielęgnacyjne drzew

– utrzymanie czystości terenów zielonych


Utrzymanie czystości terenów zewnętrznych

 • ręczne i mechaniczne sprzątanie terenu obiektów zamiatanie chodników, dróg dojazdowych, ewakuacyjnych, placów, parkingów itd.,
 • zamiatanie i uprzątanie opadłych liści, gałęzi, konarów,
 • zbieranie odpadów oraz opróżnianie koszy na śmieci,
 • mycie elementów wyposażenia zewnętrznego (typu skrzynki na listy, oświetlenie, kosze na śmieci, skrzynki gazowe i elektryczne),
 • w okresie zimowym: odśnieżanie ręczne lub mechaniczne, usuwanie gołoledzi, udrażnianie przejść i przejazdów.

Powierzchnie biurowe

 • odkurzanie,
 • zmywanie i konserwacja posadzki parkietowej i ceramicznej,
 • odkurzanie powierzchni zewnętrznych mebli,
 • sprzątanie pomieszczeń sanitarnych,
 • utrzymanie w czystości powierzchni szklanych,
 • wyrzucanie śmieci z pojemników i wymiana worków foliowych na odpady,
 • czyszczenie drzwi i futryn.